Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Internet Explorer i Edge

Pierwotnie opublikowane: 18 lipca 2016 r.
Zaktualizowano: 28 października 2020 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Jakie są zasady cyklu życia programu Microsoft Edge?

Microsoft Edge stosuje się do nowoczesnych zasad. Aktualizacje funkcji są wydawane w mniej więcej sześciotygodniowym cyklu. Przejdź tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad cyklu życia przeglądarki Microsoft Edge.

Zakończenie wsparcia starszej wersji aplikacji stacjonarnej Microsoft Edge zaplanowane jest na 9 marca 2021 r. Oznacza to, że program Microsoft Edge Legacy nie będzie otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń po tym terminie. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat cyklu życia, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi obsługi według kanałów oraz listą obsługiwanych systemów operacyjnych. Aby uzyskać pomoc w dostępie do starszej wersji programu Microsoft Edge po zainstalowaniu nowej wersji, przejdź tutaj.

Firma Microsoft zaleca używanie nowej przeglądarki Microsoft Edge jako przeglądarki domyślnej. Przejdź tutaj, aby pobrać.

Jakie są zasady cyklu życia programu Internet Explorer?

Firma Microsoft zaleca używanie przeglądarki Microsoft Edge jako przeglądarki domyślnej i obsługuje program Internet Explorer 11 w celu zapewnienia zgodności wstecznej. Przejdź tutaj, aby uzyskać listę systemów operacyjnych obsługiwanych przez program Microsoft Edge.

Program Internet Explorer jest składnikiem systemu operacyjnego Windows i jest zgodny z zasadami cyklu życia produktu, na którym jest zainstalowany. W przypadku klientów korzystających ze starszej wersji programu Internet Explorer zalecamy migrację do najnowszej wersji programu Edge.

Aby uzyskać informacje na temat wsparcia dla usług Teams i Office 365/Microsoft 365 w programie IE 11, przejdź tutaj.

Aby uzyskać informacje na temat wsparcia dla platformy Azure DevOps w programie IE 11, przejdź tutaj.

Po 12 stycznia 2016 r. pomoc techniczną i aktualizacje zabezpieczeń będą otrzymywać tylko najnowsze wersje programu Internet Explorer dostępne dla obsługiwanych systemów operacyjnych. Produkty, których cykl życia zakończył się w dniu lub przed 12 stycznia 2016 r., nie zostały uwzględnione i dlatego nie są przedstawione w poniższej tabeli:

Systemy operacyjne Windows dla komputerów stacjonarnych Wersja programu Internet Explorer
Windows 7 z dodatkiem SP1 * Internet Explorer 11
Windows 8.1 Update Internet Explorer 11
Windows 10 Internet Explorer 11

Systemy operacyjne Windows Server Wersja programu Internet Explorer
Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 * Internet Explorer 9
Windows Server 2008 IA64 (Itanium) * Internet Explorer 9
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 * Internet Explorer 11
Windows Server 2008 R2 IA64 (Itanium) * Internet Explorer 11
Windows Server 2012** Internet Explorer 11
Windows Server 2012 R2 Internet Explorer 11
Windows Server 2016 i kolejne wersje Internet Explorer 11

Systemy operacyjne Windows Embedded Wersja programu Internet Explorer
Windows Embedded Compact 7 Internet Explorer 7
Windows Embedded Compact 2013 Internet Explorer 7
Windows Embedded Standard 2009 (WES09) * Internet Explorer 8
Windows Embedded POSReady 2009 * Internet Explorer 8
Windows Embedded Standard 7 Internet Explorer 11
Windows Embedded POSReady 7 Internet Explorer 11
Windows Thin PC*** Internet Explorer 11
Windows Embedded 8 Standard** Internet Explorer 11
Aktualizacja branżowa systemu Windows 8.1 Internet Explorer 11

*Produkty te nie są już obsługiwane. Aby uzyskać daty zakończenia wsparcia i informacje o migracji, zobacz artykuł Wyszukiwanie cyklu życia produktów. Program rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń (ESU) może być dostępny. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

**Od 12 lutego 2020 r. program Internet Explorer (IE) 10 nie jest już obsługiwany w systemach Windows Server 2012 i Windows Embedded 8 Standard. Przejdź tutaj, aby uaktualnić do IE 11.

***10 stycznia 2017 r. program IE 11 zastąpił IE 8 na komputerach z systemem Windows Thin PC. Aby kontynuować otrzymywanie aktualizacji IE 8 po 12 stycznia 2016 r., skontaktuj się z zespołem kont Microsoft.

Czy program Internet Explorer 11 jest ostatnią wersją programu Internet Explorer?

Tak, program Internet Explorer 11 jest ostatnią główną wersją programu Internet Explorer. Program Internet Explorer 11 będzie nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i pomoc techniczną dla cyklu życia wersji systemu Windows, w której jest zainstalowany. Program IE 11 jest dostępny za pośrednictwem katalogu Microsoft Update Catalog, usługi Windows Update i usługi Windows Server Update (WSUS).

Co zrobić, jeśli moja aplikacja biznesowa (LOB) zależy od wersji programu Internet Explorer, która osiągnęła koniec pomocy technicznej?

Aby ułatwić migrację z programu Internet Explorer, program Microsoft Egde oferuje tryb Internet Explorer, który zapewnia lepszą zgodność wsteczną i umożliwia klientom uruchamianie wielu starszych aplikacji sieci Web. Firma Microsoft zobowiązuje się do obsługi trybu Internet Explorer w programie Microsoft Edge przez cały cykl wsparcia systemu operacyjnego.

Jakie są wskazówki firmy Microsoft, jeśli klienci uruchamiają aplikację zależną od określonych bibliotek DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer?

Firma Microsoft wyda aktualizacje zabezpieczeń tylko dla najnowszej wersji programu Internet Explorer dla każdego z systemów operacyjnych Windows. Klienci muszą zainstalować najnowszą wersję programu Internet Explorer, aby zaktualizować biblioteki DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer, otrzymywać aktualizacje i zachować obsługiwaną konfigurację.

Jeśli klient wyłączył funkcję programu Internet Explorer, ale ma oprogramowanie innych firm korzystające z bibliotek DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer, w jaki sposób można zaktualizować te biblioteki?

Jeśli klienci potrzebują aktualizacji bibliotek DLL środowiska wykonawczego programu Internet Explorer, muszą zainstalować najnowszą wersję programu Internet Explorer (IE 11). Po wykonaniu tej czynności będą nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń.