Dokumentacja wdrożenia systemu operacyjnego

Wdrażaj system Windows za pomocą różnych metod i automatyzuj zadania, korzystając z programu Configuration Manager.