Ustawienie "Osadź dane lingwistyczne" w oknie dialogowym "Opcje programu Word" nie jest zapisywane w programie Word

Symptomy

Należy wyczyścić pole wyboru Osadź dane lingwistyczne dla wszystkich dokumentów w sekcji Zachowaj wierność podczas udostępniania tego dokumentu na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje programu Word. Jednak po ponownym uruchomieniu programu Microsoft Office Word zaznaczone jest pole wyboru Osadź dane lingwistyczne.

Uwaga

Pole wyboru Osadź dane lingwistyczne pozostaje wyczyszczane przez okres działania programu Word.

Więcej informacji

Funkcja osadzenia danych lingwistycznych określa, czy informacje korekty pisma odręcznego są przechowywane w dokumencie programu Word po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003. Program Word nie obsługuje osadzania informacji korekty pisma ręcznego po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word (*.docx).