Dokumentacja usługi Power BI

Usługa Power BI ulepsza wgląd w informacje i zwiększa wartość danych. W dokumentacji usługi Power BI zawarto specjalistyczne informacje i rozwiązania spełniające wszelkie potrzeby, niezależnie od sposobu używania usługi Power BI.

Narzędzia pokrewne

Serwer raportów usługi Power BI

Zapoznaj się z serwerem raportów usługi Power BI — lokalnym serwerem raportów powiązanym z portalem internetowym, w którym można wyświetlać raporty, raporty podzielone na strony i wskaźniki KPI oraz zarządzać nimi.

Interfejsy API REST usługi Power BI

Interfejsy API REST usługi Power BI udostępniają punkty końcowe usługi na potrzeby osadzania, administrowania i zasobów użytkowników.

interfejsy API klienta osadzonej analizy Power BI

Biblioteka po stronie klienta do osadzania Power BI przy użyciu języka JavaScript lub TypeScript.

Inne produkty platformy Microsoft Power Platform

Power Apps

Szybko twórz aplikacje z małą ilością kodu, które modernizują precesy i rozwiązują trudne wyzwania biznesowe w organizacji.

Power Automate

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami, aby synchronizować pliki, otrzymywać powiadomienia i nie tylko.

Power Pages

Projektowanie, hostowanie i administrowanie bezpiecznymi, nowoczesnymi i niskokodowymi witrynami internetowymi biznesowymi.

Power Virtual Agents

Twórz zaawansowane boty przy użyciu interfejsu graficznego bez kodu z przewodnikiem bez potrzeby pracy analityków danych ani deweloperów.