Get Certificate Issuer

Operations

Get Certificate Issuer

Wyświetla listę określonego wystawcy certyfikatu.