unwrap Key

Operations

unwrap Key

Odpakowuje klucz symetryczny przy użyciu określonego klucza, który został początkowo użyty do opakowywania tego klucza.