Ogłoszenie wycofania galerii kodu MSDN

Autorem tego wpisu jest April Speight, starszy menedżer programu ds. funkcji interaktywnych.

Galeria kodu MSDN służyła jako platforma do przesyłania i przeszukiwania przykładów kodu przez deweloperów. Stwierdziliśmy jednak, że następujące kwestie w środowisku galerii kodu wymagają poprawy:

  • brak kontroli źródła kodu,
  • brak optymalizacji na urządzeniach mobilnych,
  • utrudnione zarządzanie wydaniami,
  • brak sposobu na współtworzenie przykładów przez społeczność.

Ze względu na niedawne udostępnienie nowego środowiska przykładów kodu rozpoczęliśmy proces wycofywania galerii kodu MSDN.

Przygotowanie do wycofania

Zwracamy uwagę, że od dzisiaj galeria kodu MSDN będzie dostępna w trybie tylko do odczytu. Nie będzie można przesyłać nowych przykładów i żądań ani edytować istniejących przykładów — z wyjątkiem nowo utworzonego pola umożliwiającego udostępnienie nowej lokalizacji danego przykładu kodu.

Baner z ogłoszeniem wycofania galerii kodu MSDN

Jeśli nie masz własnych przykładów kodu przesłanych do galerii kodu MSDN, nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań. Jeśli jednak masz przykłady kodu przesłane do galerii kodu MSDN, możesz wykonać następujące czynności, aby się przygotować:

  1. Zaloguj się w galerii kodu MSDN i wyeksportuj swój kod, pobierając go bezpośrednio z galerii. Galeria kodu MSDN — przycisk pobierania przykładu
  2. Przenieś ten kod do własnego repozytorium, poza galerią kodu MSDN. Możesz przenieść kod do dowolnie wybranego repozytorium, ale zalecamy przekazanie go do serwisu GitHub, co umożliwi odkrycie go innym osobom.
  3. Zaktualizuj lokalizację przykładu w nowej sekcji Migracja na ekranie edycji w galerii kodu.

Sekcja Migracja na stronie edycji przykładu w galerii kodu MSDN

Pamiętaj, że nie będziemy automatycznie przekierowywać Twojego kodu do innych lokalizacji. Po upływie terminu wyeksportujemy wszystkie przykłady kodu do zarchiwizowanego repozytorium GitHub. Link do zarchiwizowanego repozytorium GitHub zostanie podany w późniejszym wpisie, po wycofaniu galerii kodu MSDN.

Często zadawane pytania

Kiedy zostanie uruchomiona nowa przeglądarka przykładów kodu?

Nowa przeglądarka przykładów kodu została uruchomiona 29 lipca 2019 r. Możesz znaleźć to nowe środowisko pod adresem docs.microsoft.com/samples.

Czy będzie dostępna pomoc techniczna dotycząca zarchiwizowanych przykładów kodu?

Niestety, nie będziemy oferować pomocy technicznej dla zarchiwizowanych przykładów kodu.

Czy zostanie udostępniona lista zarchiwizowanych przykładów kodu?

Wszystkie zarchiwizowane przykłady kodu będzie można znaleźć w zarchiwizowanym repozytorium GitHub.

Co zrobić, jeśli nie wyeksportuję kodu w terminie?

Cały kod zostanie zarchiwizowany w zdefiniowanym z góry repozytorium GitHub. Klienci będą mogli znaleźć cały kod z galerii kodu MSDN w tym zarchiwizowanym repozytorium GitHub.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skorzystaj z funkcji przesyłania opinii pod adresem https://aka.ms/sitefeedback.

Z przyjemnością udostępniamy Ci nowe środowisko przeglądarki przykładów kodu. Dodatkowe informacje i aktualności będą publikowane przed datą ostatecznego wycofania galerii kodu MSDN.