Wyłączanie i włączanie aplikacji Internet Explorer w systemie Windows

Ważne

Aplikacja klasyczna programu Internet Explorer 11 została wycofana i nie jest obsługiwana od 15 czerwca 2022 r. dla niektórych wersji Windows 10.

Nadal możesz uzyskiwać dostęp do starszych witryn, które wymagają programu Internet Explorer w trybie programu Internet Explorer w Microsoft Edge. Dowiedz się, jak to zrobić.

Aplikacja klasyczna programu Internet Explorer 11 będzie stopniowo przekierowywać do szybszej, bezpieczniejszej przeglądarki Microsoft Edge i ostatecznie zostanie wyłączona za pośrednictwem Windows Update. Wyłącz przeglądarkę IE już dziś.

W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób wyłączyć lub włączyć obsługiwaną wersję aplikacji Internet Explorer w systemie Windows.

Dotyczy:   system Windows
Oryginalny numer KB:   4013567

Więcej informacji

Zastosuj jedną z następujących metod, aby wyłączyć lub włączyć aplikację Internet Explorer.

Jeśli usuniesz aplikację Internet Explorer przy użyciu narzędzia DISM, punkt wejścia iexplore.exe zostanie usunięty z systemu plików, ale jego aparat renderowania pozostanie w systemie. W związku z tym należy nadal instalować aktualizacje zabezpieczeń, które mają zastosowanie do aplikacji Internet Explorer nawet po jej wyłączeniu, stosownie do przypadku.

Jeśli chcesz przywrócić program na tym samym komputerze, zalecane jest skorzystanie z wcześniej zastosowanej metody do jego wyłączenia (Panel sterowania lub narzędzie DISM).

Ważne

Jeśli wyłączysz aplikację Internet Explorer przy użyciu dowolnej z następujących metod, tryb Internet Explorer (IE) w przeglądarce Microsoft Edge również nie będzie dostępny. Aby kontynuować korzystanie z trybu IE w przeglądarce Microsoft Edge w celu uzyskania dostępu do starszych aplikacji, wyłącz program Internet Explorer przy użyciu zasad grupy, zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz w artykule Wyłączanie aplikacji Internet Explorer 11 jako samodzielnej przeglądarki.

Metoda nr 1 — używanie funkcji opcjonalnych w Panel sterowania (tylko systemy klienckie)

Dotyczy:   systemu Windows 10, wersja 1703 i nowsze wersje

Zalecamy użycie metody pt. "Funkcje opcjonalne", jeśli jest dostępna na posiadanych urządzeniach.

W systemach klienckich wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć aplikację Internet Explorer przy użyciu Funkcji opcjonalnych w Panel sterowania:

 1. Kliknij przycisk Start > Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje.
 3. Wybierz pozycję Funkcje opcjonalne.
 4. Na liście zainstalowanych funkcji znajdź aplikację Internet Explorer 11, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.
 5. Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie.

Aby włączyć aplikację Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start > Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje.
 3. Wybierz pozycję Funkcje opcjonalne.
 4. Kliknij polecenie Dodaj funkcję.
 5. Wybierz pozycję Internet Explorer 11.
 6. Wybierz pozycję Zainstaluj (1).
 7. Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie.

Metoda nr 2 — używanie funkcji opcjonalnych z narzędziem DISM (systemy klienckie i serwerowe)

Dotyczy:   systemu Windows 10, wersja 1703 i nowsze wersje

Zalecamy użycie metody pt. "Funkcje opcjonalne", jeśli jest dostępna na posiadanych urządzeniach.

Aby wyłączyć aplikację Internet Explorer w systemach klienckich i serwerowych, można użyć narzędzia Obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania (DISM) uruchamianego w wierszu polecenia.

Na przykład wykonaj następujące kroki dla aplikacji Internet Explorer 11:

 • Wyłączanie funkcji

  Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, aby wyłączyć aplikację Internet Explorer 11: dism /online /Remove-Capability /CapabilityName:Browser.InternetExplorer~~~~0.0.11.0.

  Wyświetlony zostanie następujący komunikat:

  Deployment Image Servicing and Management tool
  Version: 10.0.19041.844
  Image Version: 10.0.19041.985
  [==========================100.0%==========================]
  The operation completed successfully.
  Restart Windows to complete this operation.
  Do you want to restart the computer now? (Y/N)
  
 • Włączanie funkcji

  Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, aby ponownie włączyć aplikację Internet Explorer 11: dism /online /Add-Capability /CapabilityName:Browser.InternetExplorer~~~~0.0.11.0.

  Wyświetlony zostanie następujący komunikat:

  Deployment Image Servicing and Management tool
  Version: 10.0.19041.844
  Image Version: 10.0.19041.985
  [==========================100.0%==========================]
  The operation completed successfully.
  Restart Windows to complete this operation.![image](https://user-images.githubusercontent.com/77822529/159870921-dce4dc44-ee48-4745-963d-f7f45801589b.png)
  
  Do you want to restart the computer now? (Y/N)
  

Metoda nr 3 — używanie funkcji systemu Windows w Panel sterowania (tylko systemy klienckie)

W systemach klienckich wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć aplikację Internet Explorer przy użyciu funkcji systemu Windows w Panel sterowania:

 1. Wciśnij kombinację klawiszy: "Klawisz z logo systemu Windows" + "R".
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie OptionalFeatures.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows odznacz wpis dotyczący zainstalowanej wersji aplikacji Internet Explorer. Na przykład znajdź aplikację Internet Explorer 11, a następnie wyczyść pole wyboru przy niej.
 4. Wybierz przycisk OK.
 5. Uruchom ponownie komputer.

Metoda nr 4 — używanie funkcji systemu Windows z narzędziem DISM (systemy klienckie i serwerowe)

Aby wyłączyć aplikację Internet Explorer w systemach klienckich i serwerowych, można użyć narzędzia Obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania (DISM) uruchamianego w wierszu polecenia.

Na przykład wykonaj następujące kroki dla aplikacji Internet Explorer 11:

 • Wyłączanie funkcji

  Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, aby wyłączyć aplikację Internet Explorer 11: dism /online /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64.

  Wyświetlony zostanie następujący komunikat:

  Deployment Image Servicing and Management tool 
  Version: 6.1.7600.16385 
  Image Version: 6.1.7600.16385 
  Disabling feature(s) 
  [===================100.0%===================] 
  The operation completed successfully. 
  Restart Windows to complete this operation. 
  Do you want to restart the computer now (Y/N)?
  

  Uwaga

  Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie.

 • Włączanie funkcji

  Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, aby ponownie włączyć aplikację Internet Explorer 11: dism /online /Enable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64.

  Wyświetlony zostanie następujący komunikat:

  Deployment Image Servicing and Management tool 
  Version: 6.1.7600.16385 
  Image Version: 6.1.7600.16385 
  Enabling feature(s) 
  [===================100.0%===================] 
  The operation completed successfully. 
  Restart Windows to complete this operation. 
  Do you want to restart the computer now (Y/N)?
  

  Uwaga

  Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

 • Windows 10, wersja 2004 (wszystkie wersje)
 • Windows Server, wersja 2004, wszystkie wersje
 • Windows 10, wersja 1909, wszystkie wersje
 • Windows 10, wersja 1809, wszystkie wersje
 • Windows Server 2019, wszystkie wersje
 • Windows 10, wersja 1803, wszystkie wersje
 • Windows Server, wersja 1803
 • Windows 10, wersja 1709, wszystkie wersje
 • Windows 10, wersja 1703, wszystkie wersje
 • Windows 10, wersja 1607, wszystkie wersje
 • Windows 10, wersja 1511, wszystkie wersje
 • Windows Server, wersja 1709
 • Windows Server, wersja 1803
 • System Windows Server 2016
 • Windows 10
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 standardowy
 • Windows Server 2012 R2 podstawowe programy
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 standardowy
 • Windows Server 2012 podstawowe programy
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 for Embedded Systems
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 standardowy
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na platformie Itanium
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 standardowy
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 dla systemów opartych na platformie Itanium