Program Microsoft Silverlight może nie działać w najnowszych wersjach przeglądarki Google Chrome

Ten artykuł ułatwia obejście problemu występującego podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome (w wersji 42.0 lub nowszej) w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej z uruchomionym programem Microsoft Silverlight.

Dotyczy:   system Windows
Oryginalny numer KB:   3058254

Symptomy

Jeśli używasz przeglądarki Google Chrome (w wersji 42.0 lub nowszej) do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej z uruchomionym programem Microsoft Silverlight, zobaczysz, że brakuje jakiejś zawartości lub jest wyświetlany wskaźnik Zainstaluj program Microsoft Silverlight . Po ponownym zainstalowaniu programu Silverlight problem nadal występuje.

Uwaga

Ten problem nie występuje w programach Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ani Apple Safari. Te przeglądarki nadal obsługują zawartość silverlight.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ te wersje programu Chrome blokują wyświetlanie wtyczek interfejsu API wtyczek Netscape Plugin API (NPAPI) w przeglądarce. Silverlight to wtyczka NPAPI.

Obejście problemu

W przeglądarce Chrome w wersji 45 lub nowszej chrome nie ma obejścia tego problemu. Aby uzyskać dostęp do strony Silverlight, musisz użyć przeglądarki obsługujące zawartość silverlight.

Aby obejść ten problem w wersjach od 42 do 44 programu Chrome, wykonaj następujące kroki:

  1. Na pasku adresu w przeglądarce Chrome wpisz chrome://flags/#enable-npapi.
  2. W oknie Włącz interfejs NPAPI dla komputerów Mac Windows kliknij pozycję Włącz.
  3. Wyjdź, a następnie uruchom ponownie przeglądarę Chrome.
  4. Otwórz ponownie stronę Silverlight.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy uszkodzony obraz elementu logicznego, a następnie wybierz pozycję Uruchom tę wtyczkę.

Zastrzeżenie dotyczące innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.