Kod błędu 8004F042 występuje podczas próby zaimportowania poprawki rozwiązania w uwitrynie Microsoft Dynamics 365

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu, który występuje podczas próby zaimportowania poprawki rozwiązania w uciek usługi Dynamics 365.

Dotyczy:   Microsoft Dynamics 365
Oryginalny numer KB:   4471082

Symptomy

Podczas próby zaimportowania poprawki rozwiązania w u usługi Dynamics 365 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

"Importowanie rozwiązania: [nazwa rozwiązania] nie powiodło się.
Kod błędu 8004F042".

Jeśli pobierzesz plik dziennika i otworzysz go w Excel, zobaczysz więcej szczegółowych informacji, takich jak następujący komunikat:

"Niepowodzenie 0x8004F042
Import manifestu rozwiązania: FAILURE: Poprawka rozwiązania z wersją [numer wersji] już istnieje. Aktualizacja poprawki nie jest obsługiwana".

Przyczyna

Kod błędu 8004F042 wskazuje, że próbujesz zaimportować poprawkę, która jest już zainstalowana w tej samej wersji.

Rozwiązanie

Sprawdź, czy poprawka, która próbujesz zaimportować, nie jest jeszcze zainstalowana i ma ten sam numer wersji. Jeśli poprawka jest już zainstalowana, zaktualizowana poprawka musi być wyższym numerem wersji.