Nie masz licencji na używanie tego błędu aplikacji występuje w aplikacji Microsoft Dynamics 365 dla Outlook

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu, którym nie można używać aplikacji Microsoft Dynamics 365 dla systemu Outlook z powodu nie masz licencji na używanie tego błędu aplikacji.

Dotyczy:   Microsoft Dynamics CRM Online
Oryginalny numer KB:   4555666

Symptomy

Podczas próby korzystania z aplikacji Microsoft Dynamics 365 dla Outlook zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Nie masz licencji na używanie tej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem.

Przyczyna

Użytkownik nie ma przypisanej licencji na usługę Microsoft Dynamics 365 w Office 365.

Rozwiązanie

Dla administratora:

Przypisywanie licencji na usługę Microsoft Dynamics 365 do użytkownika.

Uwaga

Po przypisaniu licencji usługi Microsoft Dynamics 365 do użytkownika w portalu Microsoft Online Portal może mi potrwać kilka minut, aby informacje o licencji zostały zsynchronizowane z usługą Microsoft Dynamics 365.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące przypisywania użytkownikowi licencji usługi Microsoft Dynamics 365, zobacz Licencjonowanie i zarządzanie licencjami — informacje.