Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

W tym artykule opisano standardową terminologia definiującą aktualizacje oprogramowania dla usług Windows Update i Microsoft Update.

Dotyczy:   Windows 10 — wszystkie wersje
Oryginalny numer KB:   824684

Aktualizacja krytyczna

Poprawka dla konkretnego problemu, który jest powszechnie opublikowana w odniesieniu do krytycznego, niezwiązywistego z zabezpieczeniami błędu.

Aktualizacja definicji

Bardzo często wydaną i często wydaną aktualizację oprogramowania zawierającą dodatki do bazy danych definicji produktu. Bazy danych definicji są często używane do wykrywania obiektów o określonych atrybutach, takich jak złośliwy kod, witryny internetowe służące do wyłudzania informacji lub wiadomości-śmieci.

Sterownik

Oprogramowanie sterujące wprowadzaniem i odtwarzaniem urządzenia.

Pakiet Feature Pack

Nowe funkcje produktu, które są najpierw rozpowszechniane poza kontekstem wydania produktu i które zazwyczaj są zawarte w następnej pełnej wersji produktu.

Aktualizacja zabezpieczeń

A widely released fix for a product-specific, security-related vulnerability. Luki w zabezpieczeniach są oceniane według ich ważności. Ocena ważności jest wskazana w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft jako krytyczna, ważna, umiarkowana lub niska.

Informacje dodatkowe

Klientom są dostępne aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft do pobrania, do których dołączone są dwa dokumenty: biuletyn zabezpieczeń i artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Dodatek Service Pack

Przetestowany, skumulowany zestaw wszystkich poprawek, aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych i aktualizacji. Ponadto dodatki Service Pack mogą zawierać dodatkowe rozwiązania problemów, które występują wewnętrznie od czasu wydania produktu. Dodatki Service Pack mogą również zawierać ograniczoną liczbę funkcji lub zmian w projekcie wymaganych przez klientów.

Narzędzie

Narzędzie lub funkcja, która ułatwia wykonywanie zadania lub zestawu zadań.

Aktualizacja

Szeroko opublikowano poprawkę dla konkretnego problemu. Aktualizacja rozwiązuje błąd niekrytyczny, niezwiązywiony z zabezpieczeniami.

Aktualizowanie rzutu

Przetestowany, skumulowany zestaw poprawek, aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych i aktualizacji, które są spakowane razem w celu łatwego wdrożenia. Zupełny na ogół ma na celu określone miejsce, takie jak:

 • Bezpieczeństwo
 • Składnik produktu, taki jak Internet Information Services (IIS).

Aktualizacja tylko do zabezpieczeń

Aktualizacja, która zbiera wszystkie nowe aktualizacje zabezpieczeń dla danego miesiąca i dla danego produktu, w celu rozwiązania problemów związanych z zabezpieczeniami. Są rozpowszechniane za pośrednictwem programu Windows Server Update Services (WSUS), System Center Configuration Manager wykazu usługi Microsoft Update. Luki w zabezpieczeniach są oceniane według ich ważności. Ocena ważności jest wskazana w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft jako krytyczna, ważna, umiarkowana lub niska. Podczas pobierania lub instalowania aktualizacji ta aktualizacja jest wyświetlana pod tytułem Aktualizacja jakości tylko zabezpieczeń. Zostanie sklasyfikowana jako Ważna aktualizacja.

Comiesięczny raport zbiorczy

Testowany, skumulowany zestaw aktualizacji. Zawierają one zarówno aktualizacje zabezpieczeń, jak i niezawodności, które są spakowane razem i rozpowszechniane przy użyciu następujących kanałów w celu łatwego wdrożenia:

 • Windows Update
 • WSUS
 • System Center Configuration Manager
 • Wykaz usługi Microsoft Update

Comiesięczny raport zbiorczy dotyczy konkretnych produktów i rozwiązuje zarówno nowe problemy związane z zabezpieczeniami, jak i problemy niezwiązywane z zabezpieczeniami w ramach jednej aktualizacji. Będzie ona aktywnie uwzględniać aktualizacje, które zostały wydane w przeszłości. Luki w zabezpieczeniach są oceniane według ich ważności. Ocena ważności jest wskazana w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft jako krytyczna, ważna, umiarkowana lub niska. To comiesięczne pakiet zbiorczy będzie wyświetlany pod tytułem Comiesięczny pakiet zbiorczy jakości zabezpieczeń podczas pobierania lub instalowania. Ten comiesięczny raport zbiorczy zostanie sklasyfikowany jako ważna aktualizacja w Windows aktualizacji. Zostanie ona automatycznie pobrana i instalowana, Windows ustawienia aktualizacji są skonfigurowane do automatycznego pobierania i instalowania ważnych aktualizacji.

Podgląd miesięcznego rzutu

Przetestowany, skumulowany zestaw nowych aktualizacji, które są spakowane razem i rozłożone w:

 • Windows Update
 • WSUS
 • System Center Configuration Manager
 • Wykaz usługi Microsoft Update

Jest on dystrybuowany przed wydaniem następnego miesięcznego rzutu zb. dla klientów, którzy mogą aktywnie pobierać, testować i dostarczać opinie.

Wersja zapoznawcza comiesięcznego zestawu zbiorcza jest specyficzna dla produktu i uwzględnia nowe aktualizacje niezwiązyane z zabezpieczeniami, a także zawiera poprawki z najnowszego miesięcznego zestawu. Ta wersja zapoznawcza miesięcznego pakietu zb. aktualizacji będzie wyświetlana pod tytułem Podgląd miesięcznego pakietu zb. aktualizacji jakości po pobraniu lub zainstalowaniu. Zostanie sklasyfikowana jako aktualizacja "opcjonalna".

Aktualizacje stosu obsługi (SSU)

Stos obsługi to kod, który instaluje inne aktualizacje systemu operacyjnego. Ponadto zawiera on składnikowy stos obsługi (CBS), który jest kluczowym składnikiem dla kilku elementów wdrożenia usługi Windows, takich jak:

 • ROZM
 • SFC
 • Zmienianie Windows funkcji lub ról
 • Naprawianie składników

CBS to niewielki składnik, który zwykle nie ma aktualizacji wydanych co miesiąc.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa aktualizacji stosu.