Modyfikowanie obciążeń, składników i pakietów językowych programu Visual Studio

Dotyczy:yes Visual Studio Visual Studio nodla komputerów Mac noVisual Studio Code

Łatwo jest zmodyfikować program Visual Studio, tak aby zawierał tylko to, co chcesz, gdy chcesz. W tym celu otwórz Instalator programu Visual Studio, a następnie dodaj lub usuń obciążenia, składniki i pakiety językowe.

Wymagania wstępne

Uruchom instalatora, aby zmodyfikować instalację

Aby zmodyfikować instalację programu Visual Studio, najpierw należy uruchomić Instalatora programu Visual Studio, a następnie wybrać instalację programu Visual Studio, która ma być modyfikowana.

 1. Znajdź Instalatora programu Visual Studio na komputerze.

  W menu Start systemu Windows możesz wyszukać ciąg "instalator".

  Screenshot showing the result of a Start menu search for the Visual Studio Installer.

  Uwaga

  Instalator programu Visual Studio można również znaleźć w następującej lokalizacji:

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe

  Przed kontynuowaniem może być konieczne zaktualizowanie instalatora. Jeśli tak, postępuj zgodnie z monitami.

 2. W instalatorze wyszukaj zainstalowaną wersję programu Visual Studio, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.

  Screenshot showing a list of Visual Studio installations in the Visual Studio Installer.

  Ważne

  Jeśli masz oczekującą aktualizację, przycisk Modyfikuj znajduje się w innym miejscu. W ten sposób można modyfikować program Visual Studio bez aktualizowania go, jeśli chcesz. Wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.

  Screenshot showing the Modify button in the Visual Studio Installer, which is located in the More dropdown menu when an update is pending.

 1. Istnieje wiele sposobów otwierania Instalatora programu Visual Studio:

  • W menu Start systemu Windows możesz wyszukać ciąg "instalator", a następnie wybrać pozycję Instalator programu Visual Studio z wyników.

   Screenshot showing the result of a Start menu search for the Visual Studio Installer.

  • Uruchom plik wykonywalny Instalatora programu Visual Studio, który znajduje się w tej ścieżce: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe

  • Jeśli masz otwarty program Visual Studio, wybierz pozycję NarzędziaPobierz narzędzia >i funkcje..., co spowoduje otwarcie Instalatora programu Visual Studio.

   Screenshot showing the Visual Studio 2022 tools menu.

  Przed kontynuowaniem może zostać wyświetlony monit o zaktualizowanie Instalatora programu Visual Studio. Jeśli tak, postępuj zgodnie z monitami.

 2. W Instalatorze programu Visual Studio wyszukaj instalację programu Visual Studio, którą chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz przycisk Modyfikuj .

  Screenshot showing a list of Visual Studio installations in the Visual Studio Installer.

Zmienianie obciążeń lub poszczególnych składników

Obciążenia zawierają funkcje potrzebne dla używanego języka programowania lub platformy. Użyj obciążeń, aby zmodyfikować program Visual Studio, aby obsługiwał pracę, którą chcesz wykonać, gdy chcesz to zrobić.

Porada

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów narzędzi i składników potrzebnych do programowania, zobacz Pakiety robocze programu Visual Studio.

 1. W Instalatorze programu Visual Studio wybierz kartę Obciążenia , a następnie wybierz lub usuń zaznaczenie żądanych obciążeń.

  Screenshot showing the Workloads tab of the Visual Studio Installer.

 2. Wybierz, czy chcesz zaakceptować domyślną opcję Zainstaluj podczas pobierania , czy opcję Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj .

  Screenshot showing the download and install options in the Visual Studio Installer.

  Opcja "Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj" jest przydatna, jeśli chcesz najpierw pobrać, a następnie zainstalować później.

 3. Wybierz pozycję Modyfikuj.

 4. Po zainstalowaniu nowych obciążeń wybierz pozycję Uruchom w Instalatorze programu Visual Studio, aby otworzyć program Visual Studio.

Obciążenia zawierają składniki potrzebne dla używanego języka programowania lub platformy. Użyj obciążeń, aby zmodyfikować program Visual Studio, aby obsługiwał pracę, którą chcesz wykonać, gdy chcesz to zrobić.

Porada

Aby uzyskać więcej informacji o narzędziach i pakietach składników potrzebnych do programowania, zobacz Obciążenia programu Visual Studio.

 1. W Instalatorze programu Visual Studio wybierz kartę Obciążenia , a następnie wybierz lub usuń zaznaczenie żądanych obciążeń.

  Screenshot showing the Workloads tab of the Visual Studio Installer.

 2. Aby dodać więcej składników niż instalowane obciążenie, wybierz kartę Poszczególne składniki , a następnie wybierz lub usuń zaznaczenie wybranych składników.

  Screenshot showing the Individual components tab of the Visual Studio Installer.

 3. Wybierz, czy chcesz zainstalować podczas pobierania lub pobierania wszystkich, a następnie zainstaluj. Domyślna opcja Zainstaluj podczas pobierania pozwala zaoszczędzić całkowity czas, uruchamiając instalację wcześniej.

  Screenshot showing the download and install options in the Visual Studio Installer.

 4. Wybierz pozycję Modyfikuj.

 5. Po zainstalowaniu zmodyfikowanych obciążeń lub składników wybierz pozycję Uruchom z Instalatora programu Visual Studio, aby otworzyć program Visual Studio 2022.

Porada

Aby uzyskać informacje o składniku narzędzi SQL Server Data Tools (SSDT), zobacz Pobieranie i instalowanie narzędzi SSDT dla programu Visual Studio.

Modyfikowanie pakietów językowych

Instalator programu Visual Studio wybiera domyślny pakiet językowy programu Visual Studio, który jest zgodny z językiem systemu operacyjnego. Można jednak zmienić domyślny język zawsze, gdy chcesz.

W tym celu:

 1. Wybierz kartę Pakiety językowe w Instalatorze programu Visual Studio.
 2. Wybierz preferowany język.
 3. Postępuj zgodnie z monitami.

Pomoc techniczna lub rozwiązywanie problemów

Czasami coś może pójść źle. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnianiem programu Visual Studio , aby uzyskać wskazówki krok po kroku.

Oto kilka dodatkowych opcji pomocy technicznej:

 • Oferujemy również opcję obsługi czatu instalacyjnego (tylko w języku angielskim) w przypadku problemów związanych z instalacją.
 • Zgłoś problemy z produktami za pośrednictwem narzędzia Zgłoś problem , które jest wyświetlane zarówno w Instalatorze programu Visual Studio, jak i w środowisku IDE programu Visual Studio. Jeśli jesteś administratorem IT i nie masz zainstalowanego programu Visual Studio, możesz przesłać tutaj opinię administratora IT.
 • Zasugeruj funkcję, śledź problemy z produktami i znajdź odpowiedzi w społeczności deweloperów programu Visual Studio.

Zobacz też