Dokumentacja usługi Advanced Threat Analytics

Ochrona przedsiębiorstwa przy użyciu informacji z wielu źródeł danych w sieci, aby poznać zachowanie użytkowników i jednostek w organizacji.

Sprawdź alerty usługi ATA

Przewodnik z instrukcjami

Dowiedz się więcej o usłudze ATA

Odwołanie