Tworzenie aplikacji sieci Web za pomocą ASP.NET Core MVCCreate a web app with ASP.NET Core MVC

Ten samouczek uczy się ASP.NET Core tworzenia aplikacji sieci Web MVC z kontrolerami i widokami.This tutorial teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z ASP.NET Core programowaniem w sieci Web, weź pod uwagę wersję Razor Pages tego samouczka, która zapewnia łatwiejszy punkt startowy.If you're new to ASP.NET Core web development, consider the Razor Pages version of this tutorial, which provides an easier starting point.

Seria samouczków obejmuje następujące elementy:The tutorial series includes the following:

  1. WprowadzenieGet started
  2. Dodawanie kontroleraAdd a controller
  3. Dodawanie widokuAdd a view
  4. Dodawanie modeluAdd a model
  5. Praca z bazą danych LocalDB programu SQL ServerWork with SQL Server LocalDB
  6. Metody kontrolera i widokiController methods and views
  7. Dodawanie wyszukiwaniaAdd search
  8. Dodawanie nowego polaAdd a new field
  9. Dodawanie walidacjiAdd validation
  10. Badanie metod Details i DeleteExamine the Details and Delete methods