Wprowadzenie do korzystania z wzorca ASP.NET MVC 5

Wprowadzenie do ASP.NET MVC 5

Note

Zaktualizowana wersja tego samouczka jest dostępna tutaj przy użyciu najnowszej wersji Visual Studio . Nowy samouczek korzysta z ASP.NET Core MVC,który zapewnia wiele ulepszeń w tym samouczku.

W tym samouczku nauczysz ASP.NET Core MVC z kontrolerami i widokami. Razor Pages to nowa alternatywa w modelu programowania opartego na ASP.NET Core, który umożliwia łatwiejsze i bardziej wydajne tworzenie internetowego interfejsu użytkownika. Zalecamy wypróbowanie samouczka Razor Pages wersji MVC. Samouczek Razor Pages:

  • Jest łatwiejsza do obserwowania.
  • Obejmuje więcej funkcji.
  • Jest preferowanym podejściem do tworzenia nowych aplikacji.

Ta seria samouczków obejmuje ASP.NET MVC: Source znajdującą się w witrynie GitHub