ASP.NET MVC Storefront — część 1: omówienie architektury

według stożka robu

Wystawcy Roba obejmuje architekturę początkową tutaj, w części 1, gdzie omawia wzorzec repozytorium z Ayende Rahien i Steve Harman. Prosi również o Krzysztof Haack, co jest pierwsze: test kurczaka lub model jaja.

▶Obejrzyj wideo (10 minut)