Funkcje edytora internetowego programu Visual Studio 2013 — edytor HTML

Autor produktywność Madsa Kristensena

Produktywność Madsa Kristensena wyświetla funkcje edytora HTML w Visual Studio 2013, w tym pełną technologię IntelliSense dla elementów HTML, wszystkie klasy CSS i identyfikatory w projekcie, jednostki HTML, rozbudowane fragmenty kodu, przeciąganie i upuszczanie dla multimediów, obsługę nowoczesnych bibliotek, takich jak AngularJS, KnockoutJS i kierownicy oraz różne tagi META.

▶Obejrzyj wideo (3 minuty)