Praca z danymi w interfejsie API sieci Web ASP.NET

Jak programować operacje CRUD (tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie) w interfejsie API sieci Web.