Internetowy interfejs API i Klienci mobilni

Korzystanie z interfejsu API sieci Web ASP.NET w celu uzyskania dostępu do natywnych klientów mobilnych.