Obsługa protokołu OData V3 w interfejsie Web API ASP.NET

Użyj interfejsu Web API ASP.NET, aby utworzyć punkty końcowe obsługujące protokół OData w wersji 3.