ASP.NET Web API, część 1: Twój pierwszy wzorzec Web API

przez Jan Galloway

Note

To wideo zawiera informacje z wersji wstępnej interfejsu API sieci Web ASP.NET. Aby uzyskać informacje na temat zmian, zobacz zaktualizowany przykładowy kod w https://code.msdn.microsoft.com/ASPNET-Web-API-JavaScript-d0d64dd7

▶Obejrzyj wideo (3 minuty)