Accordion

W tym samouczku pokazano, jak używać kontrolki przydzielenia, która zawiera wiele okienek i umożliwia użytkownikom wyświetlanie jednego z nich w danym momencie.