Wprowadzenie

Na tej stronie opisano, jak pobrać zestaw narzędzi AJAX Control i jak dodać jego formanty do przybornika Visual Studio lub Visual Web Developer.