Zaawansowane scenariusze dostępu do danych

W tych samouczkach przedstawiono sposób pracy z procedurami składowanymi i kolumnami obliczanymi, jak używać sprzężeń z tabelami baz danych oraz jak szyfrować informacje o połączeniu danych.