[Jak:] Skonfigurować kontrolkę Calendar ASP.NET AJAX?

Jan Stagner

W tym filmie wideo zobaczymy demonstrację różnych opcji dostępnych w celu skonfigurowania wyglądu i zachowania kontrolki rozszerzenia kalendarza z zestawu narzędzi ASP.NET AJAX Control Toolkit.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)