[Jak:] Korzystasz z rozszerzenia ASP.NET AJAX PasswordStrength?

Jan Stagner

Dowiedz się, w jaki sposób formant PasswordStrength Extender udostępnia natychmiastowe i dynamiczne Opinie użytkowników dotyczące siły wybranych haseł. Opinie mogą być powiadomieniami tekstowymi, wskaźnikami graficznymi lub kombinacją obu tych elementów.

▶Obejrzyj wideo (15 minut)