[Jak:] Korzystasz z rozszerzenia ASP.NET AJAX ToggleButton?

Jan Stagner

Demonstruje użycie kontrolki rozszerzenia ToggleButton w celu zmodyfikowania zachowania i wyglądu kontrolki CheckBox standardowej ASP.NET w celu rozszerzenia interfejsu użytkownika.

▶Obejrzyj wideo (7 minut)