Usługi ADO.NET Data Services z obsługą rozszerzeń ASP.NET AJAX

Broderick opłaty

Dowiedz się, jak ADO.NET Data Services można zintegrować z obsługą technologii ASP.NET AJAX bezproblemowo. Technologia ADP.NET Data Services jest dostępna w wersji zapoznawczej rozszerzeń ASP.NET 3,5 (grudzień 2007).

▶Obejrzyj wideo (12 minut)