Tworzenie usługi internetowej z włączoną obsługą technologii AJAX i używanie jej w witrynie internetowej

według Roba Windsor

Program Visual Studio 2008 umożliwia tworzenie niestandardowych usług sieci Web ASP.NET, do których można uzyskać dostęp ze skryptów klienta. W tym instruktażu pokazano, jak utworzyć usługę sieci Web z obsługą technologii AJAX i korzystać z jej metod ze skryptu klienta działającego w oddzielnej aplikacji sieci Web.

▶Obejrzyj wideo (12 minut)