Wprowadzenie do historii ASP.NET AJAX

Autor Bertrand Le Roy

Dowiedz się, w jaki sposób wersja zapoznawcza rozszerzeń ASP.NET umożliwia kontrolę nad przyciskiem Wstecz przeglądarki w technologii AJAX. Rozszerzenia AJAX ASP.NET są dostępne w wersji zapoznawczej rozszerzeń ASP.NET 3,5 (grudzień 2007).

▶Obejrzyj wideo (14 minut)