[Jak:] Konwertowanie aplikacji Windows Forms .NET 2,0 na platformę .NET 3,5

Autor Asli Bilgin

Korzystając z nowej funkcji wieloadresowej programu Visual Studio 2008, zademonstrowasz uaktualnianie projektu z platformy .NET 2,0 do programu .NET 3,5. W tym filmie wideo zajmiemy aplikację Windows Forms platformy .NET 2,0 i uaktualniamy ją do programu .NET 3,5.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)