Tworzenie i modyfikowanie pliku CSS

Autor Todd Miranda

W tym filmie wideo przedstawiono funkcje kaskadowego arkusza stylów (CSS) programu Visual Studio 2008. Funkcje CSS programu Visual Studio 2008 ułatwiają tworzenie arkuszy stylów i stylów za pomocą interfejsu stylu właściwości. Dzięki temu deweloper nie powinien zajmować się szczegółami implementacji CSS.

▶Obejrzyj wideo (15 minut)