Krótki przewodnik po zintegrowanym środowisku projektowym programu Visual Studio 2008

Krzysztof pikseli

Zapoznaj się z nowymi funkcjami i zmianami w środowisku IDE w programie Visual Studio 2008. Zobacz zaktualizowany edytor stron sieci Web, Projektant formularzy WPF, Edytor CSS i inne.

▶Obejrzyj wideo (14 minut)