[Jak:] Użyć kontrolki historia ASP.NET AJAX?

przez Scott Golightly

Jeden problem spowodowany przez typową aplikację AJAX polega na tym, że aktualizacja strony częściowej nie jest dodawana do historii przeglądarki sieci Web. Oznacza to, że przycisk Wstecz przeglądarki nie powoduje przeniesienia do tyłu jednego kroku AJAX, ale powoduje przeniesienie jednego całego dokumentu, co jest mało prawdopodobne, aby użytkownik oczekiwał. Formant historii ASP.NET AJAX pozwala deweloperowi wstawiać punkty historii, aby użytkownik mógł kliknąć przycisk Wstecz i do przodu przeglądarki, aby przejść między krokami AJAX.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)