[Jak:] Korzystasz z rozszerzenia ASP.NET AJAX RoundedCorners?

Jan Stagner

W tym filmie wideo widzimy, w jaki sposób formant RoundedCorner Extender może dać stronom sieci Web niewygładzony wygląd i działanie przez dodanie atrakcyjnych okrągłych rogów do obszarów zawartości.

▶Obejrzyj wideo (2 minuty)