[Jak:] Użyć kontrolki UpdateProgress AJAX ASP.NET?

Jan Stagner

W aplikacji AJAX często istnieje zauważalne wstrzymanie między czasem, gdy przeglądarka wykonuje żądanie sieciowe, oraz czas, w którym przeglądarka otrzymuje odpowiedź. Aby poinformować użytkownika o tym, że odbywa się konwersacja sieciowa, formant ASP.NET AJAX UpdateProgress udostępnia natychmiastowe informacje zwrotne, wyświetlając animowany obraz, ładujący tekst lub inny kod HTML, który znika po odebraniu odpowiedzi sieciowej.

▶Obejrzyj wideo (6 minut)