Jak mogę obsłużyć wyjątki logiki biznesowej?

przez Scott Hanselman

W tym filmie wideo pokazano, jak dodać sprawdzanie poprawności do modelu danych. Będzie można zobaczyć, w jaki sposób logika walidacji jest odzwierciedlona w interfejsie użytkownika.

▶Obejrzyj wideo (5 minut)