Jak używać walidacji atrybutów w aplikacjach ASP.NET Dynamic Data

Jan Stagner

To wideo spowoduje modyfikację klas częściowych w warstwie dostępu do danych dynamicznej aplikacji danych i rozpoczęcie pracy przy użyciu atrybutów przez skoncentrowanie się na atrybutach walidacji. Ta weryfikacja warstwy dostępu do danych jest preferowana do walidacji w warstwie interfejsu użytkownika i jest bardzo łatwa do wykonania z danymi dynamicznymi ASP.NET.

▶Obejrzyj wideo (11 minut)