Dodawanie niestandardowych danych do metody uwierzytelniania

Jan Stagner

Jan Stagner będzie kontynuował badanie uwierzytelniania ASP.NET przez skonfigurowanie metody uwierzytelniania w celu dodania danych niestandardowych do biletu uwierzytelniania używanego przez ASP.NET.

▶ Obejrzyj wideo (14 minut)