Tworzenie kont użytkowników za pomocą Kreatora tworzenia użytkownika

Jan Stagner

W tym filmie wideo Jan Stagner pokazuje, jak utworzyć użytkowników przy użyciu Kreatora tworzenia użytkownika, który jest dostarczany z kolekcją kontroli logowania w ASP.NET i programie Visual Studio. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego wideo, zapoznaj się z samouczkiem dotyczącymC#tworzenia kont użytkowników (w języku VB).

▶Obejrzyj wideo (9 minut)