Usługi w stylu AJAX w programie Microsoft Visual Web Developer 2008

Jan Stagner

Technologia AJAX oznacza różne rzeczy innym osobom. W tym filmie wideo przedstawiono podstawowe informacje na temat pisania usług stylu AJAX (i klientów po stronie klienta) w programie Visual Web Developer 2008.

▶Obejrzyj wideo (16 minut)