Obiekty na poziomie aplikacji

Jan Stagner

To wideo spowoduje wprowadzenie zdarzeń na poziomie aplikacji i obiektów oraz wyjaśnienie koncepcji "zakresu" w odniesieniu do nich.

▶Obejrzyj wideo (13 minut)