[Jak:] LINQ to SQL: wykonywanie zapytania dotyczącego bazy danych

przez Scott Stanfield

W tym filmie wideo pokazano, jak wysyłać zapytania do bazy danych za pomocą LINQ, bazowego kodu SQL z wizualizatorem zapytania, wiązania z kontrolkami ASP.NET i rekordów stronicowania.

▶Obejrzyj wideo (6 minut)