[Jak:] LINQ to SQL: aktualizowanie bazy danych

przez Scott Stanfield

W tym filmie wideo pokazano, jak tworzyć, aktualizować i usuwać rekordy za pośrednictwem LINQ, proste transakcje, aktualizacje w ramach relacji oraz niestandardowe sprawdzanie poprawności kolumn i wierszy.

▶Obejrzyj wideo (17 minut)