[Jak:] Czy tworzyć dokumenty XML z danych SQL?

Autor Beth Massi

Visual Basic deweloperzy mogą dowiedzieć się, jak wykonywać zapytania dotyczące SQL Server bazy danych, aby łatwo tworzyć dokumenty XML i HTML bezpośrednio w edytorze Visual Basic.

▶Obejrzyj wideo (15 minut)