[Jak:] Czy uaktualnić Visual Basic projekty, aby włączyć LINQ?

Autor Beth Massi

Visual Basic programiści zapoznają się z nową funkcją wielodostępności i sposobem uaktualniania projektów utworzonych w Visual Basic 2005 do Visual Basic 2008 Beta 2, aby umożliwić różnym dostawcom LINQ.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)