[Jak mam:] Utworzyć stronę "Skontaktuj się z nami"?

przez Microsoft

Tworzenie strony sieci web w celu zbierania informacji od użytkownika za pomocą kontrolki Kreatora, sprawdzania poprawności tych informacji i używania klas System.Net.Mail do wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

▶ Obejrzyj film (13 minut)