[Jak:] Tworzenie niestandardowego dostawcy na potrzeby rejestrowania zdarzeń monitorowania kondycji

Krzysztof pikseli

Krzysztof pikseli pokazuje, jak utworzyć niestandardowego dostawcę dla systemu monitorowania ASP.NET kondycji, który rejestruje zdarzenia monitorowania kondycji w pliku dziennika na podstawie tekstu. Dowiedz się, jak utworzyć klasę niestandardowego dostawcy, która dziedziczy z klasy BufferedWebEventProvider, zrozumieć metody i właściwości używane do tworzenia dostawcy oraz utworzyć witrynę sieci Web, która używa jej do zapisywania plików dziennika.

▶Obejrzyj wideo (26 minut)