[Jak:] Tworzenie motywów wybranych przez użytkownika dla witryny sieci Web

Krzysztof pikseli

W tym filmie wideo Krzysztof pikseli pokazuje, jak utworzyć wiele motywów dla witryny sieci Web, a następnie zezwolić użytkownikowi na wybór motywu zastosowanego do lokacji. Zobacz jak utworzyć prosty interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikowi wybranie poszczególnych motywów z kontrolką użytkownika. Ponadto Dowiedz się, jak ustawić motyw dla strony zawartości z kontrolki użytkownika na stronie wzorcowej.

▶Obejrzyj wideo (19 minut)